وانت بار تلفنی

شمال تهران

22881176

26769958

22606121

وانت بار تلفنی 

شرق تهران

77460450

77591823

77560924

وانت بار تلفنی

جنوب تهران

09125973595

33640533

33029173

وانت بار تلفنی

غرب تهران

44030771

44359285

44359249

وانت بار تلفنی تهران

حمل اثاثیه منزل به شهرستان
حمل بار به شهرستان با نیسان

وانت بار تلفنی تهران

وانت بار تهران شبانه روزی حتی ایام تعطیل

وانت بار تلفنی تهران

کارگران حرفه ای جهت حمل اسباب منزل

ضمانت بیمه ایران

 

وانت بار تلفنی تهران

تمامی بارهای شهرستان تا یک
میلیون تومان بیمه ایران دارد

وانت بار تهران

وانت بار تلفنی تهران

سرویس دهی وانت بار در تمام
نقاط تهران بزرگ و شهرستانها

حمل بار توسط وانت پیکان بصورت شبانه روزی حتی روزهای تعطیل

باز دید کننده گرامی با سلامما با داشتن ده سال سابقه کاری در زمینه حمل و نقل کالا توسط وانت بار  و نیسان بار موفق شده به عنوان پیمانکار با ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی قرار داد منعقد کند از مزایای عقد قرار داد میتوان به این مورد اشاره کرد که هم از تخفیف ویژه استفاده کنید هم دیگر نگران کارهای حمل و نقل نباشید