باز دید کننده گرامی با سلام این موئسسه با داشتن10سال سابقه کاری در زمینه حمل و نقل کالا توسط وانت
بار موفق شده به عنوان پیمانکار با ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی قرار داد منعقد کند از مزایای عقد
قرار داد میتوان به این مورد اشاره کرد که هم از تخفیف ویژه استفاده کنید هم دیگر نگران کارهای حمل و نقل
نباشید
ارسال بار به کلیه شهرستانها به همراه بیمه به هرمیزان ارزش بار شما
وانت بار وانت بارپیشتاز تهران شبانه روزی حتی ایام تعطیل وانت بار
وانت بار تلفنی وانت بارپیشتاز تهران شبانه روزی حتی ایام تعطیل
ارسال بار به کلیه شهرستانها به همراه بیمه به هرمیزان ارزش بار شماسرویس دهی در تمام نقاط تهران بزرگ و شهرستانها

33029173
_ 33640533                               جنوب تهران
88457083
_ 88415378 _ 88417857            مرکز تهران     
77560450
_ 77591823 _ 77560924           شرق تهران
44030771
_ 44359285                            غرب تهران
22881176
_ 22636898 _ 22606121          شمال تهران
 
09125973595 _09395973595_ 09205973595        مدیریت
وانت بار تلفنی وانت بارپیشتاز تهران شبانه روزی حتی ایام تعطیل
تمامی بارهای شهرستان تا یک
میلیون تومان بیمه ایران دارد
نیسان بار
نیسان بار

ضمانت بيمه ايران

وانت بار
ضمانت بیمه ایران
آماده پخش
ارسال کالا و بار در تهران وشهرستانها به عنوان مرکز پخش و يا نمايندگي
آماده پخش
ارسال کالا و بار در تهران وشهرستانها به عنوان مرکز پخش و يا نمايندگي
اپليکيشن درخواست وانت و نيسان
ساعت سرویس دهی از ساعت 6 صبح تا ساعت 23 میباشد وانت بار تهران
@IRANVANETBOT در خواست وانت از طریق رباط هوشمند  
وانت بار شهرستان وانت بارپیشتاز تهران شبانه روزی حتی ایام تعطیل