وانت بار مرکز تهران

88451083

88745378

88417857

وانت بار شمال تهران

22881176

26769958

22606121

وانت بار شرق تهران

77460450

77591823

77560924

وانت بار جنوب تهران

09125973595

33640533

33029173

وانت بار غرب تهران

44030771

44359285

44359249

neyisan 2 300x201 - وانت بارتهران وانت تلفنی تهران نیسان بارشهرستان

حمل اثاثیه منزل به شهرستان
حمل بار به شهرستان با نیسان

بار شبانه روزی 300x201 - وانت بارتهران وانت تلفنی تهران نیسان بارشهرستان

وانت بار تهران شبانه روزی حتی ایام تعطیل

5100 300x184 - وانت بارتهران وانت تلفنی تهران نیسان بارشهرستان

کارگران حرفه ای جهت حمل اسباب منزل

ضمانت بیمه ایران

 

400132057376336 300x201 - وانت بارتهران وانت تلفنی تهران نیسان بارشهرستان

تمامی بارهای شهرستان تا یک
میلیون تومان بیمه ایران دارد

وانت بار تهران

وانت بار

سرویس دهی وانت بار در تمام
نقاط تهران بزرگ و شهرستانها

حمل بار توسط وانت پیکان بصورت شبانه روزی حتی روزهای تعطیل

باز دید کننده گرامی با سلامما با داشتن ده سال سابقه کاری در زمینه حمل و نقل کالا توسط وانت بار  و نیسان بار موفق شده به عنوان پیمانکار با ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی قرار داد منعقد کند از مزایای عقد قرار داد میتوان به این مورد اشاره کرد که هم از تخفیف ویژه استفاده کنید هم دیگر نگران کارهای حمل و نقل نباشید